STØTTE
Projekter: Du kan her søge økonomisk støtte til udgivelse, faglig dygtiggørelse/studieophold i udlandet og andre musikfremmende foranstaltninger. (Det er kollektive midler fra hhv. Gramex og Copydan, som er i puljen). Retningslinier og vejledning til udfyldelse af ansøgning - klik her

Ansøgningsfrister: 1. marts, 1. juni, 1. september og 1. december. For udgivelser: 1. marts og 1. september.
Bemærk - der ydes ikke tilskud til projekter som ER afviklet på ansøgningstidspunktet. Og normalt kan man ikke forvente tilskud til samme projekt/tiltag/person indenfor en 2-årig periode.

Upload musik i mp3-format ifm musikudgivelser:
Ved ansøgning om støtte til musikudgivelser: Vær opmærksom på, at der SKAL indsendes lyddokumentation (2 stk. mp3-filer). Vedlæg også gerne et "musikalsk CV"

Svar på ansøgning
For ansøgninger vedr. musikudgivelse vil du modtage svar inden for 2 mdr. efter ansøgningsfrist. For øvrige ansøgninger vil der være svar senest 1 mdr. efter nærmeste ansøgningsfrist.

Har du modtaget støtte
Udbetaling sker som beskrevet i den bevillingsmail du har fået tilsendt.

Kontakt
Spørgsmål vedr. udgivelsesstøtte bedes rettet til Lasse Fischer (lasse@dmf.dk). Spørgsmål vedr. øvrige formål bedes rettet til Susan Hindborg (sh@dmf.dk)

ALLE danske ansøgere SKAL bruge MitID ellers vil ansøgningen ikke blive behandlet

Næste ansøgningsfrister:
For udgivelser: 1. september 2024 - inden midnat.

Øvrige ansøgninger: 1. septemberr 2024 - inden midnat.


Dansk Musiker Forbund, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N. E-mail: dmf@dmf.dk. Telefonnr.: 35 240 240 - Fax: 35 240 250
Dansk Musiker Forbund
Adresse:
Sankt Hans Torv 26
2200 København N
Åbningstider:

Mandag til fredag: 10:00 - 14:00
Kontakt:
E-mail: dmf@dmf.dk
Telefonnr.: 35 240 240