STØTTE
Projekter: Du kan her søge økonomisk støtte til udgivelse, faglig dygtiggørelse, studieophold i udlandet og andre musikfremmende foranstaltninger. (Det er kollektive midler fra hhv. Gramex og Copydan, som er i puljen) Vejledning til udfyldelse af ansøgning - klik her

Ansøgningsfrister (fra 2022): 1. marts og 1. september
Bemærk at der generelt ikke bevilges tilskud med tilbagevirkende kraft. Der kan således ikke opnås støtte til allerede realiserede projekter/tiltag. Støtte til samme person, orkester/ensemble eller projekt/tiltag kan kun bevilges hvert andet år.

Upload musik i mp3-format ifm musikudgivelser:
Ved ansøgning om støtte til musikudgivelser: Vær opmærksom på, at der SKAL indsendes lyddokumentation (2 stk. mp3-filer). Vedlæg også gerne et "musikalsk CV"

Svar på ansøgning
For ansøgninger vedr. musikudgivelse vil du modtage svar inden for 2 mdr. efter ansøgningsfrist. For øvrige ansøgninger vil der være svar ca. 1 mdr. efter ansøgningsfristen.

Har du modtaget støtte.
Udbetaling sker ved at du logger ind i onlinesystemet med Nem-Id igen og vedhæfter bilag, som beskrevet i den bevillingsmail du har fået tilsendt.

Kontakt
Spørgsmål vedr. udgivelsesstøtte bedes rettet til Lasse Fischer (lasse@dmf.dk). Spørgsmål vedr. øvrige formål bedes rettet til Susan Hindborg (sh@dmf.dk)

Næste ansøgningsfrist er 1. september 2022 - inden midnat.Dansk Musiker Forbund, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N. E-mail: dmf@dmf.dk. Telefonnr.: 35 240 240 - Fax: 35 240 250
Dansk Musiker Forbund
Adresse:
Sankt Hans Torv 26
2200 København N
Åbningstider:
Mandag: 9:00 - 16:00
Tirsdag til Fredag: 10.00 - 15.00
(Fredag lukker tlf. kl. 13)
Kontakt:
E-mail: dmf@dmf.dk
Telefonnr.: 35 240 240