STØTTE
Humanitær Corona-pulje: Målrettet medlemmer som er særligt nødlidende, som en personlig håndsrækning. Det kræver derfor ikke et bestemt projekt, som sådan, men blot en beskrivelse af din situation p.t. Kontakt evt. Thomas Hyllested (th@dmf.dk)

Projekter: Du kan her søge økonomisk støtte til udgivelse, faglig dygtiggørelse, studieophold i udlandet og andre musikfremmende foranstaltninger. (Det er kollektive midler fra hhv. Gramex og Copydan, som er i puljen) Vejledning til udfyldelse af ansøgning - klik her

Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober
Bemærk at der generelt ikke bevilges tilskud med tilbagevirkende kraft. Der kan således ikke opnås støtte til allerede realiserede projekter/tiltag. Støtte til samme person, orkester/ensemble eller projekt/tiltag kan kun bevilges hvert andet år.

Upload musik i mp3-format ifm musikudgivelser:
Ved ansøgning om støtte til musikudgivelser: Vær opmærksom på, at der SKAL indsendes lyddokumentation (2 stk. mp3-filer). Vedlæg også gerne et "musikalsk CV"

Svar på ansøgning
For ansøgninger vedr. musikudgivelse vil du modtage svar inden for 2 mdr. efter ansøgningsfrist. For øvrige ansøgninger vil der være svar ca. 1 mdr. efter ansøgningsfristen.

Har du modtaget støtte.
Udbetaling sker ved at du logger ind i onlinesystemet med Nem-Id igen og vedhæfter bilag, som beskrevet i den bevillingsmail du har fået tilsendt.

Kontakt
Spørgsmål vedr. udgivelsesstøtte bedes rettet til Lasse Fischer (lasse@dmf.dk). Spørgsmål vedr. øvrige formål bedes rettet til Susan Hindborg (sh@dmf.dk)

Næste ansøgningsfrist er 1. April 2021 - inden midnat.
Undtagen ansøgninger om Corona-puljen


Dansk Musiker Forbund, Sankt Hans Torv 26, 2200 København N. E-mail: dmf@dmf.dk. Telefonnr.: 35 240 240 - Fax: 35 240 250
Dansk Musiker Forbund
Adresse:
Sankt Hans Torv 26
2200 København N
Åbningstider:
Mandag: 10.00 - 18.00
Tirsdag til Fredag: 10.00 - 14.00
Kontakt:
E-mail: dmf@dmf.dk
Telefonnr.: 35 240 240